• You Can Add

Mijn werkwijze

Afhankelijk van uw hulpvraag en voorkeuren voor bepaalde methoden, de problematiek en richtlijnen vanuit de beroepsgroep met betrekking tot de betreffende problematiek, wordt u een bepaalde behandelmethode voorgesteld.

Dit gebeurt vanuit de kennis en de ervaring die ik heb en op grond van de uitgebrachte richtlijnen bij bepaalde klachten.

Het is niet altijd zo dat voor één bepaalde klacht één soort therapie het beste zou zijn. Een combinatie van methoden blijkt vaak het beste te werken, bijvoorbeeld een combinatie van cognitieve gedragstherapie en cliëntgerichte therapie.

Belangrijke voorwaarden voor het succes van een psychotherapie is het tot stand komen van een goede therapeutische relatie en overeenstemming over de manier van werken.


Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden. Als ik niet in staat ben de telefoon op te nemen, kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken en dan bel ik u op korte termijn terug.

U kunt zich ook per mail aanmelden. Ook dan zal ik een telefonisch gesprek met u hebben, voordat er een afspraak wordt gemaakt.

Het telefoongesprek zal gaan over de problemen waarvoor u zich aanmeldt, en biedt tevens de mogelijkheid om te bespreken of mijn praktijk u voldoende te bieden zal hebben.

Als wij een afspraak maken voor een eerste gesprek, zal ik u vragen een verwijsbrief van de huisarts, uw ziektekostenpasje en een identiteitsbewijs mee te nemen.

© Copyright 2014 Janny van der Burg. All Rights Reserved.